Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility0
 
A A A K
SmodBIP

Aktualności

...

Pokaż aktualności z roku:

NOWA JAKOŚĆ KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO - POMORSKIM

29.02.2012

Okres realizacji projektu - 1.07.2010 - 30.09.2013.
Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach. Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego.
Lider projektu: Kujawsko - Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli we Włocławku.Opublikował: Ilona Kurowska
Publikacja dnia: 28.02.2011
Podpisał: Szymon Grabinski
Dokument z dnia: 27.02.2011
Dokument oglądany razy: 5 597