Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility0
 
A A A K
SmodBIP

Dostęp do pozostałych informacji publicznych

Zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198 z późn. zm.), informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej udostępniana jest na wniosek zainteresowanego (za wyjątkiem informacji prawnie chronionych o których mowa poniżej).

Jeżeli są Państwo zdecydowani na zgłoszenie zapytania o konkretne dane prosimy skorzystać z wniosku o udostępnienie informacji publicznej zamieszczonego poniżej:

Wniosek o udostępnienie Wniosek w wersji do edycji (32kB)

Wniosek o udostępnienieWniosek w wersji do druku (80kB)


Kiedy dostęp do informacji publicznej jest ograniczony ?

Dostęp do informacji publicznej jest ograniczony w przypadkach:

1. Informacji niejawnej (tajemnicy państwowej i służbowej).

2. Informacji stanowiącej tajemnicę ustawowo chronioną (tajemnicę zawodową lub jednostki organizacyjnej).

3. Tajemnicy przedsiębiorcy, chyba że przedsiębiorca zrezygnuje z przysługującego mu prawa.

4. Ze względu na prywatność osoby fizycznej, z dwoma wyjątkami:


a) ograniczenie to nie dotyczy informacji o osobach fizycznych pełniących funkcje publiczne, mających związek z pełnieniem tych funkcji, w tym o warunkach powierzania i wykonywania funkcji,

b) osoba fizyczna rezygnuje z przysługującej ochrony jej prywatności.
Opublikował: Ilona Kurowska
Publikacja dnia: 28.02.2011
Podpisał: Ilona Kurowska
Dokument z dnia: 27.02.2011
Dokument oglądany razy: 2 335