Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility0
 
A A A K
SmodBIP

Szanowni Państwo!

ZSP Sępólno Krajeńskie

Witamy na podmiotowej stronie Biuletynu Informacji Publicznej ZESPÓŁU SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM, który zgodnie z art. 8 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198 z późn. zm.) jest urzędowym publikatorem teleinformatycznym prowadzonym w celu powszechnego udostępniania informacji publicznej.

Ustawa o dostępnie do informacji publicznejUstawa o dostępie do informacji publicznej (143kB)

W Biuletynie publikujemy wyłącznie informacje i kopie dokumentów, które dotyczą spraw publicznych. Zgodnie z art. 10 ust. 1 w/w ustawy, informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniana na wniosek zainteresowanego. Udostępnianie informacji publicznej na wniosek następuje bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku, a w sprawach skomplikowanych w terminie do 2 miesięcy od dnia złożenia wniosku.

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej nie zawartej w Biuletynie Informacji PublicznejWniosek o udostępnienie informacji publicznej nie zawartej w Biuletynie Informacji Publicznej (80kB)

Udostępniony Państwu Biuletyn Informacji Publicznej spełnia wszystkie wymagania i standardy, jakie dla stron BIP zostały określone w Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 stycznia 2007 roku w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej (Dz. U. Nr 10, poz. 68).

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej z dnia 18 stycznia 2007 r.Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej z dnia 18 stycznia 2007 r. (211kB)

Będziemy wdzięczni za wszelkie Państwa uwagi i sugestie kierowane do Redakcji Biuletynu, które mogą się przyczynić do jeszcze lepszego udostępniania posiadanych przez nas informacji publicznych za pomocą strony BIP. Jednocześnie serdecznie zapraszamy do systematycznego korzystania z jej zasobów.

Dyrektor

Michał Humerski

Aktualności

NOWA JAKOŚĆ KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO - POMORSKIM

29.02.2012

Okres realizacji projektu - 1.07.2010 - 30.09.2013.
Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach. Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego.
Lider projektu: Kujawsko - Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli we Włocławku.

Nowa strona Biuletynu Informacji Publicznej

27.02.2011
Od 17 lutego 2011 roku uruchomiliśmy nową stronę Biuletynu Informacji Publicznej ZESPÓŁU SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM. Zapraszamy do zapoznania się z nowym BIP.


Opublikował: Karol Malczewski
Publikacja dnia: 30.04.2024
Podpisał: Michał Humerski
Dokument z dnia: 27.02.2011
Dokument oglądany razy: 94 386